Vrienden

Museum Klok & Peel prijst zich gelukkig met de vele vrienden. Hun steun is voor het museum een grote stimulans!

De vrienden van Museum Klok & Peel dragen bij in het onderhoud, verbeteren en uitbreiden van de collecties alsmede in het ontwikkelen van educatieve programma’s voor deze collecties.

Als vriend kunt u profiteren van de volgende voordelen:

  • gratis toegang tot het museum met partner én eigen kinderen t/m 15 jaar en kleinkinderen t/m 15 jaar.
  • Toezending van
    • de nieuwsbrief van het Klok & Peel Museum,
    • toezending van Klok & Peel magazine

Vriendenpas


De vriendenpas is geldig bij alle activiteiten van het museum, dus ook bij bijvoorbeeld de Pompoendagen. U bent al vriend van het Klok & Peel museum vanaf € 25,-- per jaar.

uw inschrijfformulier