ANBI

Klik op de onderstaande stichtingen voor de betreffende ANBI gegevens.

Stichting Nationaal Museum Klok & Peel Asten
RSIN/Fiscaal nummer: 007883778
Contactgegevens Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
Bestuurssamenstelling klik hier
Beleidsplan klik hier
Beloningsbeleid Voor de vaste medewerkers geldt een beloningsbeleid waarbij op hoofdlijnen de CAO VRM van toepassing is.
Er is een gestructureerd vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten voor het museum. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
Doelstelling Een breed publiek op een onderhoudende, eigentijdse en inspirerende wijze inzichten en belevingen aanbieden in de geschiedenis en functie van klokken, uurwerken en beiaarden alsook in de geschiedenis van de natuur en cultuur van de Peel’

Zowel de Nationale Beiaardcollectie als de Natuurhistorische collectie De Peel geven het museum een bijzondere plaats binnen het Brabants en Nederlands cultureel erfgoed. De beiaard- en klokkencollectie is zelfs van mondiale betekenis. Dit uit te bouwen en voor educatie en onderzoek te ontsluiten zien wij als een belangrijke opgave. Wij willen het museum stevig in samenleving en markt verankeren als partner op cultureel, sociaal-economisch en toeristisch gebied. Wij willen inzetten op samenwerking met andere museale en culturele instellingen, het onderwijs en met organisaties buiten de culturele sector. Bovenal willen wij een gastvrije ontmoetingsplaats zijn voor bezoekers, de plaatselijke bevolking en onze partners.

Uitgeoefende activiteiten klik hier
Financiele verantwoording klik hier

 

Stichting Nationale Beiaardcollectie
RSIN/Fiscaal nummer: 003809651
Contactgegevens Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
Bestuurssamenstelling klik hier
Beleidsplan Juridisch beheer van de uitgeleende collectie aan Stichting Nationaal Museum Klok & Peel Asten
Beloningsbeleid geen vergoeding
Doelstelling De Stichting Collectie Nationaal Beiaardcollectie heeft ten doel het streven naar behoud en uitbreiding van de collectie welke voorheen toebehoorde aan de Stichting Nationaal Beiaardmuseum, dit alles in de meest ruime zin des woords.
Uitgeoefende activiteiten zie hiervoor onder Stichting Nationaal Museum Klok & Peel
Financiele verantwoording klik hier

 

Stichting Natuurhistorische Collectie De Peel
RSIN/Fiscaal nummer: 802734996
Contactgegevens Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
Bestuurssamenstelling klik hier
Beleidsplan Juridisch beheer van de uitgeleende collectie aan Stichting Nationaal Museum Klok & Peel Asten
Beloningsbeleid geen vergoeding
Doelstelling De Stichting Collectie Natuurhistorisch Museum De Peel heeft ten doel het streven naar behoud en uitbreiding van de collectie welke voorheen toebehoorde aan de Stichting Natuurhistorisch Museum De Peel, dit alles in de meest ruime zin des woords.
Uitgeoefende activiteiten zie hiervoor onder Stichting Nationaal Museum Klok & Peel
Financiele verantwoording klik hier

Doelstelling

Museum Klok & Peel wil een breed publiek op een onderhoudende, eigentijdse en inspirerende wijze inzichten en belevingen aanbieden in de geschiedenis en functie van klokken, uurwerken en beiaarden alsook in de geschiedenis van de natuur en cultuur van de Peel.

Zowel de Nationale Beiaardcollectie als de Natuurhistorische collectie De Peel geven het museum een bijzondere plaats binnen het Brabants en Nederlands cultureel erfgoed. De beiaard- en klokkencollectie is zelfs van mondiale betekenis. Dit uit te bouwen en voor educatie en onderzoek te ontsluiten zien wij als een belangrijke opgave. Wij willen het museum stevig in samenleving en markt verankeren als partner op cultureel, sociaal-economisch en toeristisch gebied. Wij willen inzetten op samenwerking met andere museale en culturele instellingen, het onderwijs en met organisaties buiten de culturele sector. Bovenal willen wij een gastvrije ontmoetingsplaats zijn voor bezoekers, de plaatselijke bevolking en onze partners.

Duurzaam op weg naar 2020

Klik op het icon hierboven en download uw kopie van het beleidsplan Museum Klok & Peel, Asten.