Meisjes van Toen/ Jeugd van Tegenwoordig

De tentoonstelling Meisjes van Toen gaat over meisjes die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en deze indrukken eind jaren ’40 aan het papier toevertrouwen.

De oorlog was nog maar net voorbij toen de tekenleraar Karel Vermeeren (1912-1998) zijn leerlingen vroeg om hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op papier te zetten. Het was een bijzondere opdracht voor de leerlingen, want tekenen in het onderwijs was toen nog vooral bedoeld om de oog-handcoördinatie te oefenen. Kinderen tekenden dan ook voornamelijk voorbeelden na. Sommige oud-leerlingen konden zich deze tekeningopdracht daarom goed herinneren.

De tekeningen verdwenen in de vergetelheid en doken pas weer op bij de overdracht van de nalatenschap van Vermeeren aan het RHCe. Ruim 30 tekenaars zijn getraceerd. Allemaal vrouwen, want het St. Catharinalyceum was een meisjesschool. Aan de hand van hun eigen tekening vertellen ‘de meisjes van toen’ jaren later over hun oorlogsbelevenissen. Door al deze verhalen is een schat aan kleine geschiedenissen verkregen. Sommige verhalen zijn ontroerend, hartverwarmend, aangrijpend of zelfs grappig: de oorlog was niet alleen maar ellende.

Drieluik ’75 Years of Stories to Remember’

Deze tekeningen met de verhalen leggen voor kinderen een brug naar de drie oorlogstentoonstellingen die er van 2018 tm 2020 te zien zijn: Klokkenroof, Death Valley De Peel en Klokken voor Amerika.

Middelbare scholieren sluiten op dit onderwerp aan door hun kijk op de oorlog te geven. Zij gaan in gesprek met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. Met de antwoorden van het interview schrijven ze hun verhaal en maken daar vervolgens een kunstwerk van. Zo zien we de ervaringen van de meisjes van toen en de inleving van de jeugd van tegenwoordig naast elkaar in de tentoonstelling terugkomen.

tentoongesteld tot 31-12-2021