Eerste Anna Ceelen Lezing in Asten

Leuvense hoogleraar vertelt over zestiende-eeuwse criticus van heksenvervolging
Eerste Anna Ceelen Lezing in Asten en bezoek aan hekserijtentoonstelling

Het twee jaar geleden bij het Astense kasteel geopende Anna Ceelen Huis treedt in september naar buiten met de eerste Anna Ceelen Lezing en een bezoek aan de tentoonstelling over hekserij die momenteel wordt gehouden in het Duitse Moers. Beide activiteiten kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond.
Het documentatiecentrum voor de studie van hekserij is genoemd naar de Astense Anna Ceelen, een van de 25 vrouwen die in 1595 om het leven kwamen bij de grote heksenjacht in Peelland. Als laatste slachtoffer stierf zij door marteling in de kelder van kasteelheer Bernard van Merode. Het centrum houdt zich bezig met hekserij en magie en onderwerpen die daaraan verwant zijn.  Een van de voorgenomen activiteiten is een jaarlijkse lezing rond de Open Monumenten Dagen in september, waarbij een vooraanstaande deskundige uit de wetenschap, kunst of cultuur naar Asten komt om te spreken en te discussiëren.

De eerste Anna Ceelen Lezing wordt op vrijdag 11 september gegeven door Vera Hoorens, hoogleraar sociale psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.  Hoorens publiceerde een biografie over Jan Wier (1515-1588), de arts die gezien wordt als eerste grote criticus van de heksenvervolging. Voor het boek ‘Jan Wier, een ketterse arts voor de heksen’ ontving ze in 2012 de Jan Gillisprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Wier noemde het in zijn boeken onzin dat oude vrouwen een verbond zouden sluiten met de duivel en daaraan tovermacht ontleenden, waarmee ze anderen kwaad deden.  In de lezing gaat Hoorens in op de standpunten, drijfveren en maatschappelijke en wetenschappelijke nalatenschap van Jan Wier, een van de boeiendste figuren uit de zestiende eeuw.

De lezing vindt plaats in Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat in Asten en begint om 20 uur. De toegangsprijs voor de lezing is € 5,-  per persoon (incl. koffie/thee bij aankomst).
De dag na de lezing, zaterdag 12 september, is er voor geïnteresseerden in dit onderwerp gelegenheid de hekserijtentoonstelling te bezoeken in het Grafschafter Museum in het Duitse Moers. De boeiende tentoonstelling ‘Aberglaube und Hexenwahn am Niederrhein’ , die dan haar laatste weekeinde beleeft, geeft een uitstekend beeld van de vervolging en de ideeën die eraan ten grondslag lagen.  De werkgroep Anna Ceelen Huis heeft geregeld dat de de historica Diana Finkele, directeur van het museum en samenstelster van de tentoonstelling, een rondleiding verzorgt. Ook Vera Hoorens is aanwezig om op onderdelen toelichting te kunnen geven.  
Wie gebruik wil maken van deze gelegenheid om door uitleg van deskundigen zicht te krijgen op de achtergronden van de heksenvervolging, wordt verzocht zich vooraf voor lezing en/of rondleiding aan te melden via sbka@outlook.com in verband met de organisatie in de beide musea. 

Het is de bedoeling dat men op eigen gelegenheid naar Moers gaat. De stad ligt voorbij Venlo; met de auto is het vanuit Asten drie kwartier rijden. De kosten van de rondleiding zijn ook € 5,- per persoon. 
Lezing en rondleiding worden georganiseerd door Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten in samenwerking met Museum Klok & Peel.
 
Het Grafschafter Museum is ondergebracht in het kasteel van Moers.