Astronomisch kunstuurwerk

Ieder half uur komen ze voorbij. Het poortje opent zich en daar zijn ze: de Koningen. Ze worden begeleid door de klanken van de automatisch gestuurde beiaard. Het uurwerk zelf toont naast de tijd ook astronomische aanduidingen zoals de stand van zon, maan en de dierenriem aan de hemel. Al met al een zeer spectaculair stuk mechaniek.

Dit bijzondere uurwerk werd tussen 1978 en 1982 gebouwd door Royal Eijsbouts en Museum Klok & Peel. Het kunstenaarsechtpaar Joep en Els Coppens speelde daarbij een belangrijke rol. Het is een indrukwekkende maar ook speelse combinatie van een uurwerk, een beiaard en automatisch spelende figuren.
Astronomische uurwerken bestaan al heel lang. Ze kwamen in de 13 eeuw al tot bloei met de opkomst van mechanische uurwerken. Ze werden veelal opgesteld in rijke kerken en kathedralen. Nu nog zijn ze te vinden in onder andere Straatsburg, Lund en Munster. Daar hadden de uurwerken naast hun praktische taak als tijdmeter ook steeds een theologische functie.
Het Astronomisch Kunstuurwerk van Klok & Peel stond eerder in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch en het Koninklijk Paleis Amsterdam. Vele jaren stond het in de Heilige Maria Presentatiekerk van Asten. Pas in 2000 kreeg het bijzondere uurwerk een definitieve plek in het museum. Er werd zelfs speciaal een toren voor gebouwd!
 

Copyright van alle artikelen en foto's: Klok & Peel Museum Asten