Oudste gesigneerde klok van Nederland

Deze klok draagt een opschrift in het Latijn met vele afkortingen. Vertaald luidt de tekst: Christianus maakte mij. In het jaar des Heren 1285 in de maand juni.
Het is de oudste door een gieter gesigneerde klok in Nederland.

Ze is een vroeg voorbeeld van het zogenoemde Gotische model, dat in de 12e en 13e eeuw tot ontwikkeling kwam en tot het meest gebruikte klokmodel in West- en Midden-Europa werd.
Van Christianus, de oudste bekende klokkengieter in Nederland, kennen we alleen deze klok. Vermoedelijk was ook hij een rondreizende ambachtsman die klokken goot op locatie. Op locatie werden de vorm en de smeltoven gemaakt. Het vervoer van klokken over de weg kon dan achterwege blijven. Bij torens zijn veelvuldig resten van dergelijk gietplaatsen teruggevonden. Van veel kunstwerken uit de Middeleeuwen kennen we de namen van de makers niet, de kunsthistorici gebruiken dan noodnamen, zoals Meester van Alkmaar. Bij de klokkengieters is dat anders.
De oudste gedateerde Nederlandse klok is een jaar ouder en stamt uit Schillaard (Fr.). Zij bevindt zich nu in het Fries Museum te Leeuwaarden.
De hier getoonde klok hing vroeger in de Protestantse Kerk van Hekelingen in Zuid-Holland. Al sinds 1916 behoort ze tot de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam en is sinds 2012 als bruikleen te zien in Museum Klok & Peel.

Overige berichten

Copyright van alle artikelen en foto's: Klok & Peel Museum Asten