Het verre verleden van het Peelgebied

In een museum dat zich met name richt op de Peel-regio en de historie daarvan is een “afdeling” die aandacht schenkt aan de natuur in een ver verleden op zijn plaats. Dat geldt des te meer, omdat er in de onmiddellijke omgeving talrijke aanwijzingen voor die vroege prehistorische natuur zijn gevonden.

Deze vondsten maken nu deel uit van de natuurhistorische collectie. In Liessel zijn bij kalkzandsteenfabriek Hoogdonk BV gedurende vele jaren fossielen verzameld. Deze fossielen waren bijprodukten van de zandwinning die op het fabrieksterrein onder water plaatsvindt.
De vindplaats Hoogdonk ligt op een geologisch interessante locatie, namelijk op de Peelhorst vlak bij de Peelrandbreuk.  ‘Oude’ aardlagen zitten op de horst in verhouding dicht bij het aardoppervlak. Dat verklaart waarom er bij die zandwinning zo veel fossielen werden gevonden uit met name het laatste deel van het Plioceen en uit het Mioceen. Het verhaal dat die fossielen vertellen is - heel kort samengevat - een verhaal van walvissen en van mastodonten.
Walvisresten, maar ook veel andere mariene fossielen vormen het bewijs van een verleden waarin dit deel van Nederland zee was (laat-Mioceen, rond 10 miljoen jaar geleden). Resten van mastodonten en andere fossielen, stammen uit een periode waarin het gebied land was, maar de kust nog heel dichtbij (Plio/Pleistoceen, ongeveer 2-2,5 miljoen jaar geleden).
In feite gaat dat alles over natuur in een tijd voordat er mensen op aarde rondliepen. Van de eerste mens(achtigen) in onze streken zijn in Liessel overigens ook sporen aangetroffen, in de vorm van bewerkte vuurstenen werktuigen, die uit het midden-Paleolithicum (oude steentijd) stammen, enkele honderdduizenden jaren voor heden.
Gedurende de laatste ijstijd hebben hier  in de omgeving ook mammoeten en wolharige neushoorns  rondgelopen en na de ijstijd  (zeg 5000 jaar geleden) hebben er zich zeker edelherten en oerrunderen opgehouden in het beekdal-landschap in deze streken.

Overige berichten

Copyright van alle artikelen en foto's: Klok & Peel Museum Asten