Voor School

Scholen

Het museum werkt veelvuldig samen met scholen. Door middel van rondleidingen en speurtochten wordt educatie aangeboden. Voor het basisonderwijs vindt u hieronder een divers aanbod. Voor alle groepen is er een passend programma ontwikkeld. 

Wilt u het museum inplannen in uw lesprogramma voor basis- of voortgezet onderwijs of heeft u vragen op dit gebied? Neem dan contact met ons op via info@museumklokenpeel.nl of 0493 69 18 65.

Levend Erfgoed
Het Museum Klok & Peel heeft de intentie om bezoekers te betrekken bij het getoonde erfgoed. En daarmee ook bij de context waarin het gebruikt of ervaren werd. Daarmee wordt schoolbezoek een motor voor vernieuwing en dragen het Erfgoedpunt en Lezingencyclussen bij tot perspectief en vooruitblik.

Wilt u een idee krijgen van ons aanbod? Kijk dan op onderstaande pagina's:

Copyright van alle artikelen en foto's: Klok & Peel Museum Asten