Op zoek naar meisjes van toen en klokkenrovers (Groep 5,6,7,8)

Voor twee tentoonstelling over WOII is een activiteit in het museum ontwikkeld: "De Meisjes van Toen" bestaat uit kindertekeningen over WOII; de oorlog gezien door kinderogen. "Klokkenroof" laat zien hoe de bezetter spullen roofde om de oorlogsmachine draaiende te houden. 

Aanbod museum

  • In het museum met een rondleider een actieve tocht door de tentoonstelling "Klokkenroof". 
  • In gesprek met iemand die de oorlog heeft meegemaakt bij de wand met tekeningen.
  • Inspiratie voor leerlingen rondom het thema oorlog met gebruik van diverse kunstvormen, zoals van ervaringen in verhaalvorm schrijven, tekening maken, dramavoorstelling bedenken, filmopzet bedenken.

Leergebied

Geschiedenis, taal, techniek, beeldende vorming

Leerdoelen

Geschiedenis: nr 52, tijdvak: wereldoorlogen
Taal: nr 1, 5, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
Kunstzinnige Oriëntatie: nr 54, 56, waadering krijgen voor cultureel erfgoed: beelden, muziek, taal, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
Techniek: nr 44, relaties leggen tussen werking, vorm en materiaalgebruik

Tijdsbeslag

Museumbezoek 1,5 tot 2 uur, vervolg op school naar keuze leerkracht, aansluitend bij de doelen voor tijdvak wereldoorlogen. Op school kunnen de lessen van http://www.demeisjesvantoen.nl gemaakt bij een eerder project van het RHCe gebruikt worden: een les over het schrijven van een dagboek, een les over het schrijven van HAIKU en een tekenles.

Begeleiding

De eigen juf of meester loopt rond bij de activiteiten, de begeleiders die rijden kunnen het museum en/of het café bezoeken. 
 

Beschikbaarheid en aanmelden

Vooraf reserveren is noodzakelijk, minimaal 3 weken van te voren. Er kunnen maximaal 2 klassen (ongeveer 45 leerlingen) tegelijk terecht. Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl onder vermelding van Meisjes van toen en klokkenroof.

Copyright van alle artikelen en foto's: Klok & Peel Museum Asten