DuurSaam

DuurSaam is een gezamenlijk project van het museum Klok en Peel Asten, KenK, theatergroep MiMiek en IVN Asten-Someren.
Bestemd voor de groepen 5, 6 ,7, 8 van het basisonderwijs.

In het basisonderwijs is het van belang dat het onderwerp duurzame ontwikkeling aan de orde komt. Afgezien nog van het feit, dat dit vermeld staat in de kerndoelen, is het van essentieel belang dat de jongere generatie haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de wereld, haar medebewoners en haar eigen leefomgeving, op hun niveau, in de hoop, dat zij dit later kunnen uitbouwen tot goed burgerschap.

Museum Klok & Peel toont twee werelden. De wereld van de Klok en de wereld die de Peel genoemd wordt. De twee collecties vormen een samenhangend geheel waarbij de bezoeker kan genieten van het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed in een modern jasje. De samenhang met de maatschappij wordt gezocht door actief samen te werken met partners in de culturele , sociale en economische sectoren. Een van de maatschappelijke belangen is de aandacht voor duurzaamheid. Binnen de presentatie Peel worden de onderlinge relaties  tussen organismen onderling en de samenhang  met het landschap duidelijk gemaakt. Veranderingen in het landschap zijn van grote invloed op de biodiversiteit. Met zonnepanelen, een bodemwaterproject, groene sedumdaken, een WKO  installatie (Warmte Koude opslag, optimale isolatie en zuinige verlichting  is het museum een heel eind op weg om energieneutraal te worden.  Het museum heeft de ambitie  om het Groenste Museum van Nederland te worden. 

Duurzaamheid krijgt ook op educatief gebied volop aandacht. Het thema Duurzaamheid is hier door een samenwerkingsverband  tussen Museum Klok & Peel, Mimiek (theater), K en K (Beeldende kunst)en het IVN Asten-Someren (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) uitgewerkt in het project duurSaam, een serie lesvervangende acitiviteiten voor de bovenbouw groepen van de basisscholen.

WebSite Project DuurSaam

Copyright van alle artikelen en foto's: Klok & Peel Museum Asten