Over Ons

 

Het Museum Klok & Peel mag zich de laatste jaren verheugen op steeds meer bezoekers en belangstelling vanuit de samenleving. Dit geeft ons en de medewerkers van het museum veel voldoening, maar het brengt ook de verantwoordelijkheid mee deze trend in de komende jaren voort te zetten.

Bij het maken van het nieuwe beleidsplan was de belangrijkste vraag voor ons: ‘Hoe kunnen we in de komende jaren ons museum zo laten functioneren dat het een divers publiek blijft boeien en aantrekken?

De komende jaren zullen voor de musea in Nederland ingrijpende veranderingen te zien geven. De contouren van het nieuwe museumbestel worden steeds meer zichtbaar. De musea worden geacht samenleving en publiek beter te dienen door het optimaal toegankelijk maken van hun collecties en het geven van een prominente plaats aan educatie. Ze worden ook geacht meer en beter te gaan samenwerken, onderling, maar ook met derden.