Omgaan met Coronavirus

Hoe gaat het Museum Klok & Peel om met het coronavirus? 

In verband met het coronavirus is Museum Klok & Peel tot nader order gesloten. 

Museum Klok & Peel volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM en de overheid met betrekking tot het coronavirus. De veiligheid van bezoekers en medewerkers van ons museum staat voorop. Alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. 

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie.