Collectiebeheer en Educatie

Meer informatie over Vrijwilliger Collectiebeheer 
en Educatie

 

De vrijwilliger collectiebeheer assisteert met het registreren en fotograferen van delen van de collectie. In de collectie wordt gewerkt met tijdlijnen. Het is wenselijk dat de vrijwilliger collectiebeheer deze tijdlijnen herkent en dat hij/zij nauwgezet kan werken.


Vrijwilligers Educatie 
Het museum Klok & Peel hecht veel waarde aan educatie in het algemeen en voor kinderen en scholen in het bijzonder. Binnen het team Museale Zaken en Projecten is behoefte aan vrijwilligers om één of meer van de volgende taken in te vullen: 
-    maken en actualiseren van een educatieplan
-    coördineren van educatieve activiteiten en projecten
-    ontwikkelen en onderhouden van goede contacten met het onderwijs in de regio (samen met scholen en leerkrachten inventariseren wat het museum kan bijdragen aan schoolprogramma’s en het ontwikkelen van lesprogramma’s in het museum, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden van het museum)
-    maken en uitvoeren van eenmalige en periodieke educatie activiteiten en daarbij zo nodig inspelen op actuele gebeurtenissen
-    ondersteunen van de tentoonstellingsgroep bij het ontwikkelen van kinderactiviteiten bij nieuwe tentoonstellingen
-    begeleiden van groepen en optreden als gastheer/vrouw
Voor vrijwilligers educatie zijn goed ontwikkelde sociale en didactische vaardigheden gewenst en bij voorkeur ervaring in het onderwijs. Ze zijn in staat zijn om zich in te leven in de belevingswereld van kinderen, teamspeler, creatief en flexibel en bij voorkeur affiniteit met moderne, ook digitale methodes.

Tot slot 
Wat heb je nodig om goed te kunnen starten? 
Enthousiasme, de wil om samen te werken in een team, de wens om al doende bij te dragen en te leren, de realisatie dat je bijdrage vrijwillig is, niet vrijblijvend, initiatiefrijk en open-minded. Je vaardigheden en gedrag kenmerken zich door resultaat gericht, gericht op samenwerken in een organisatie die voornamelijk uit vrijwilligers bestaat, goed kunnen formuleren en communiceren, zelfstandig met eigen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden.

Heb je belangstelling om kennis te maken bel dan met vrijwilligerscoördinator Bram Nugteren via 0493 691865 of stuur een email naar info@museumklokenpeel.nl 

Wilt u de vakature op papier, klik dan hier voor een PDF-versie