Vrienden

Museum Klok & Peel prijst zich gelukkig met de vele vrienden. Hun steun is voor het museum een grote stimulans!

De vrienden van Museum Klok & Peel dragen bij in het onderhoud, verbeteren en uitbreiden van de collecties alsmede in het ontwikkelen van educatieve programma’s voor deze collecties.

Als vriend kunt u profiteren van de volgende voordelen:

  • Het hele jaar door, gratis naar het museum als lid van de Kring van gouden vrienden van het museum?
  • Met uw vriendenpas gratis toegang voor u, uw partner en (klein)kinderen tm 15 jaar. Ook bij evenementen.
  • Jaarlijkse vriendenbijeenkomst met preview van nieuwe tentoonstelling of speciale lezing
  • Ontvangst digitale nieuwsbrief van het museum.
  • Ook ontvangt u 2* per jaar ons magazine met een vooruitblik op collectie en programma.

Vriendenpas


De vriendenpas is geldig bij alle activiteiten van het museum, dus ook bij bijvoorbeeld de Pompoendagen. U bent al vriend van het Klok & Peel museum vanaf € 50,-- per jaar.

uw inschrijfformulier