Heavy Metal, Hoor de Klokken luiden

Thema voor groep 1en 2

De klokken uit de omgeving zijn het startpunt om dit erfgoed te ervaren
De leerlingen beleven de functie van de klok aan de hand van verhalen over Yasmin en Joep. Het begint met de dierenbel, gaat verder met de bel die waarschuwt, de klok die de tijd aangeeft en eindigt met de beiaard als muziekinstrument.
Je werkt vier weken met een grote variatie aan activiteiten aan de vele aspecten van klokken vanuit allerlei disciplines. Het project wordt afgesloten met een feest rondom beiaardmuziek.
Deze vier thema’s komen aan de orde:
1.Lokaliseren en beschermen: de dierenbel. Waar ben ik?
2. Waarschuwen: de ijscoman. Pas op & hier ben ik!
3. Tijd en tellen: de klok slaat. Hoe laat is het?
4. Feest: muziek maken. Waar is het feestje!

Het is overigens ook mogelijk een deel van het thema te nemen

• Doelgroep: groep 1–2
• Inhoud: de leerlingen gaan aan de slag met de functies van klokken en bellen in het verleden en het heden. Voor elke week is er een verhaal met materiaal voor kring, speelzaal, hoeken en werkjes.
• Leergebied: erfgoededucatie, taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
• Leerdoelen: het thema sluit aan bij kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• Locatie: school en mogelijkheid tot 1 les in Museum Klok & Peel (zie <Excursie>).
• Duur: een à vier weken naar keuze op school.
• Materiaal: als je gebruik maakt van dit project, ontvang je een link om de lessen te gebruiken en te downloaden. Je kunt ook (optioneel) gebruik maken van een leskist met allerlei belletjes en klokjes.
• Kosten: het lesmateriaal is gratis. Aan de leskist zijn kosten verbonden (zie <Leskist>)

Excursie:
Bij het project past een bezoek aan Museum Klok & Peel in Asten. Ook kun je zelf een bezoek organiseren aan een toren met beiaard in de eigen omgeving.
Voor het bezoek aan Museum Klok & Peel geldt:
• Excursieduur: 1 uur – 1,5 uur
• Begeleiding: museummedewerker en eigen leerkracht
• Beschikbaarheid en aanmelden: reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. Reserveer voor een bezoek liefst een maand van te voren. Maak in de e-mail melding dat het gaat om het schoolproject ‘Heavy Metal’ en vermeld de groep van de kinderen.
• Kosten: €3,50 per leerling

Leskist of klokkenpakket:
Staat je school in de regio van Museum Klok & Peel? Dan kun je een leskist met bellen lenen. Een vrijwilliger van Museum Klok & Peel brengt deze tegen vergoeding van de reiskosten. Stuur een e-mail als je interesse hebt.

Je zou ook het klokkenpakket kunnen bestellen om het project nog levendiger te maken. Dit pakket bevat een bronsbelletje, een klokkenspel, een muziekdoosje en een set handbellen van één octaaf. Je bestelt het voor [prijs] via [e-mail]
[foto van pakket]

Vraag een verkenningsgcode aan
Of
bekijk eerst alle informatie