Heavy Metal
Hoor de Klokken luiden groep 1en 2

Project:

Hoor de klokken luiden! Bel en klok

Doelgroep:

Groep 1 – 2

Leergebied:

Erfgoededucatie, taal, rekenen/wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Locatie:

School en mogelijk Museum Klok en Peel, Asten

Duur:

Een à vier weken naar keuze op school en mogelijkheid tot 1 les in het museum.
De school kan ook zelf een bezoek organiseren aan een toren met beiaard in de eigen omgeving.

 

Inhoud:

De leerlingen gaan aan de slag met de functies van klokken en bellen in het verleden en het heden. Voor elke week is er een verhaal met materiaal voor kring, speelzaal, hoeken en werkjes met de volgende onderwerpen:

• Lokaliseren en beschermen: dierenbel Waar ben ik?
• Waarschuwen: ijscoman: Pas op & hier ben ik.
• Tijd en tellen: de klok slaat. Hoe laat is het?
• Feest: muziek maken. Waar is het feestje?

Leerdoelen:

Het thema sluit aan bij kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Tijdsbeslag:

Op school naar keuze
Bezoek aan het museum 1 uur – 1,5 uur

Begeleiding:

Museummedewerker bij een bezoek aan het museum.
Eigen leerkracht

Materiaal:

Als u gebruik maakt van dit project, ontvangt u een link om de lessen te bekijken en te downloaden.

Beschikbaarheid en aanmelden:

Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. Reserveer voor een bezoek liefst een maand van te voren.

Kosten:

€ 3,50 per leerling