Aanbod 75 jaar Bevrijding groep 5-6

75 Jaar bevrijding

schooljaar 2020-2021

Project

75 jaar Bevrijding

Doelgroep

Groep 5-6-7-8

Leergebied

Geschiedenis, taal, techniek, beeldende vorming.

Locatie

Museum Klok en Peel en school.

Duur

Museumles 1 tot 2 uur en indien gewenst  lessen op school.

De Meisjes van Toen, Klokkenroof, Death Valley de Peel en Klokken voor Amerika.

Voor vier tentoonstellingen over WOII is een activiteit in het museum ontwikkeld: “De Meisjes van Toen” bestaat uit kindertekeningen over WOII, de oorlog gezien door kinderogen. “Klokkenroof” laat zien hoe de bezetter spullen roofde om de oorlogsmachine draaiende te houden. “Death Valley de Peel” laat de slag om de Peel zien vanaf de mobilisatie tot en met het einde van WOll. “Klokken voor Amerika”  herdenkt het cadeau van Nederland aan de Verenigde Staten na WOII.

Aanbod museum: flexibel programma met in overleg keuze uit:

  • In het museum met een rondleider een verhalen tocht door de tentoonstelling “Klokkenroof”.
  • In gesprek met iemand die de oorlog heeft meegemaakt bij de wand met tekeningen van “Meisjes van toen”.
  • Tentoonstelling “Death Valley de Peel” met een verhaal In de schuilkelder.
  • Tentoonstelling “Klokken voor Amerika”.

Leerdoelen

  • Geschiedenis,  tijdvak wereldoorlogen.
  • Taal mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
  • Kunstzinnige Oriëntatie, waardering krijgen voor cultureel erfgoed: beelden, muziek, taal, spel en beweging.
  • Techniek, relaties leggen tussen werking, vorm en materiaalgebruik

Tijdsbeslag

Museumbezoek 1 tot 2 uur.

Begeleiding

Twee begeleiders van Museum. Een oudere die de oorlog heeft meegemaakt. De eigen leerkracht loopt rond bij de activiteiten.

Lesmateriaal optioneel                                                                                                                                                                                                                       

Aansluitende lessen op school gemaakt door RHC Eindhoven bij “Meisjes van toen”:

Gedicht in de vorm van een haiku maken: https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-haiku

Dagboektekst schrijven: https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-dagboekfragment.

Tekening maken: https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/onderdrukt-en-bevrijd

Zie www.meisjesvantoen.nl voor de tekeningen

Beschikbaarheid en aanmelden

Vooraf reserveren is noodzakelijk, minimaal 4 weken van te voren. Er kunnen maximaal 2 klassen (ongeveer 45 leerlingen) tegelijk terecht. Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl

Kosten

Het bezoek aan Museum Klok & Peel kost € 3,50 per leerling.