Heavy Metal, Hoor de Klokken luiden

Thema voor groep 5 en 6 

De leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden in hun eigen omgeving
Ze gebruiken hun zintuigen: zij zien en horen de klokken. Zowel in hun dorp of stad als via geluidsopnamen van oude en huidige beiaardiers.
De leerlingen gebruiken hun verbeelding om de betekenis van de beiaard in heden, verleden en toekomst te verkennen. De geschiedenis van de klok en de beiaard, vooral in de vroege en late middeleeuwen en de tijd daarna (tijdvak 3 t/m 6) komen aan bod. De Gouden Eeuw van de beiaard hoort bij de 17-de eeuw.
Via deze vier thema’s komt het onderwerp tot leven:
1. Klokkengieters: over het gieten van klokken en welke materialen daarvoor het meest geschikt zijn
2. Klokkenbespelers: over beroemde beiaardiers in verleden en heden en hun muziek
3. Klokkenbezitters: over opdrachtgevers en hun bedoeling met het laten maken van klokken
4. Klokkenluisteraars: over de betekenis van klokgelui en beiaardmuziek vroeger en nu.

Het is overigens ook mogelijk een deel van het thema te nemen

• Doelgroep: groep 5 – 6
• Inhoud: het cultureel erfgoed van klokken en beiaard met hun rijke geschiedenis. De geschiedenis speelt vooral in de vroege en late middeleeuwen en daarna (tijdvak 3 t/m 6); beiaards komen er in de 17-de eeuw bij.
• Leergebied: erfgoededucatie, taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
• Leerdoelen: het thema sluit aan bij kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• Locatie: school en mogelijkheid tot 1 les in Museum Klok & Peel (zie ).
• Duur: een à vier weken naar keuze op school.
• Materiaal: als je gebruik maakt van dit project, ontvang je een link om de lessen te gebruiken en te downloaden. Er is ook een leskist of klokkenpakket met allerlei belletjes en klokjes nodig.
• Kosten: het lesmateriaal is gratis. Aan de leskist en het klokkenpakket zijn kosten verbonden (zie )

Excursie:
Bij het project past een bezoek aan Museum Klok & Peel in Asten. Ook kun je zelf een bezoek organiseren aan een toren met beiaard in de eigen omgeving.
Voor het bezoek aan Museum Klok & Peel geldt:
• Excursieduur: 1 uur – 1,5 uur
• Inhoud: Leerlingen gaan op zoek naar de bijzonderheden van de beiaard. Ze gaan in gesprek met de beiaardier (optioneel) en zingen en dansen mee op de muziek.
• Begeleiding: museummedewerker, eigen leerkracht en beiaardier.
• Beschikbaarheid en aanmelden: reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. Reserveer voor een bezoek liefst een maand van te voren. Maak in de e-mail melding dat het gaat om het schoolproject ‘Heavy Metal’ en vermeld de groep van de kinderen. Vermeld duidelijk of er ook een beiaardier bij dit bezoek aanwezig moet zijn.
• Kosten: € 3,50 per leerling, plus (optioneel) de kosten voor de beiaardier (prijs op aanvraag; indicatie €70,-).

Leskist:
Staat je school in de regio van Museum Klok & Peel? Dan kun je een leskist met bellen lenen. Een vrijwilliger van Museum Klok & Peel brengt deze tegen vergoeding van de reiskosten. Stuur een e-mail als je interesse hebt.

Je zou ook het klokkenpakket kunnen bestellen om het project nog levendiger te maken. Dit pakket bevat een bronsbelletje, een klokkenspel, een muziekdoosje en een set handbellen van één octaaf. Je bestelt het voor [prijs] via [e-mail]
[foto van pakket]

Bekijk eerst alle informatie
of
Vraag een verkenningscode aan