Heavy Metal
Hoor de klokken luiden groep 5 en 6

Project:

Hoor de klokken luiden! De Beiaard.

Doelgroep:

Groep 5-6

Leergebied:

Muziek, geschiedenis, taal, beeldende kunst, techniek en Erfgoed.

.

Locatie:

Op school en een museumles en/of torenbezoek.

Duur:

Een à vier weken naar keuze. Museumles 1- 1,5 uur.

Inhoud:

Nederland gaf Klokken cadeau aan Amerika als dank voor de hulp bij de bevrijding van WOII en de Marshall hulp. De rijkversierde klokken vormen samen een herdenkingsbeiaard.  Aan de hand van de geschiedenis van dit bijzonder carillon wordt de beiaard als een uniek Nederlands erfgoed geïntroduceerd bij de kinderen. Bij het bezoek aan het museum gaan Leerlingen op zoek naar de bijzonderheden van de beiaard. Ze  gaan  in gesprek met de beiaardier en zingen en dansen mee op de muziek.

Het programma voor groep 5 en 6 dat uitgevoerd kan worden op school, is opgebouwd rond vier thema’s die te maken hebben met klokken en de beiaard. Je kunt in vier weken elke week één thema behandelen door naar keuze een of meerdere lessen uit het pakket te kiezen:

 • Klokkengieters, over het gieten van klokken en het materiaal.
 • Klokkenbespelers, over beroemde beiaardiers in verleden en heden en hun muziek.
 • Klokkenbezitters, over opdrachtgevers en de status van klokken.
 • Klokkenluisteraars, over de betekenis van klokgelui en beiaardmuziek vroeger en nu.

Leerdoelen:

Kinderen worden zich bewust van de betekenis van de beiaard, het unieke culturele erfgoed van Nederland. Met de geschiedenis van de herdenkingsbeiaard The Netherlands Carillon ontdekken kinderen dat het heden onlosmakelijk verbonden is met het verleden.

 • Taal en woordenschat ontwikkeling
 • Stimulering van creativiteit bij beeldende vorming en techniek
 • Ontwikkelen van historisch besef en welke rol erfgoed speelt in de geschiedenis.
 • De leerlingen verwerven op muzikaal gebied kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Tijdsbeslag:

2 tot 10 lessen op school in projectvorm.

Een les in het museum 1 uur.

Of eigen organisatie van bezoek aan de beiaard in de omgeving van de school.

Begeleiding:

 • Beiaardier (optioneel).
 • Museummedewerker.
 • Eigen leerkracht of begeleider.

Materiaal:

Leskist met allerlei belletjes en klokjes. Of eigen klokjes/belletjes verzamelen.

Als u gebruik maakt van dit project, ontvangt u een link om de lessen te bekijken en te downloaden.

Beschikbaarheid en aanmelden:

Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65.

Bij voorkeur vier weken van te voren reserveren.
De beschikbaarheid van de beiaardier is bepalend voor de mogelijke data die gereserveerd kunnen worden.