Heavy Metal
Hoor de klokken luiden

Aanbod voor groep 7 en 8

schooljaar 2020-2021 (excursie tot mei 2021 te boeken)

Project

Hoor de klokken luiden. Klokken voor Amerika!

Doelgroep

Groep 7-8

Leergebied

Muziek, geschiedenis, taal, beeldende kunst, techniek en Erfgoed.

Locatie

Museum Klok en Peel en school.

Duur

Een á vier weken naar keuze. Museumles 1- 1,5 uur.

Inhoud

Aan de hand van de geschiedenis van de herdenkingsbeiaard ‘The Netherlands Carillon”, het cadeau van Nederland aan de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog, wordt de beiaard als een uniek Nederlands erfgoed geïntroduceerd bij de kinderen. De kinderen bezoeken de tentoonstelling “Klokken voor Amerika” en worden actief aan het werk gezet.

 Als u gebruik maakt van de optionele lessen, ontvangt u een link voor de lessen.

Leerdoelen

Met de geschiedenis van de herdenkingsbeiaard ”The Netherlands Carillon” ontdekken kinderen dat het heden onlosmakelijk verbonden is met het verleden.

Kinderen worden zich bewust van de betekenis van de beiaard, het unieke culturele erfgoed van Nederland, waarin het dorp Asten een centrale rol speelt.

  • Taal en woordenschat ontwikkeling
  • Stimulering van creativiteit bij kunstzinnige oriëntatie en techniek
  • Ontwikkelen van historisch besef en welke rol erfgoed speelt in de geschiedenis.

Tijdsbeslag

2 tot 10 lessen op school in projectvorm.

Een les in het museum 1-1,5 uur.

Begeleiding

Museummedewerker.

Van de leerkracht wordt een actieve begeleidende rol verwacht.

Materiaal

Als u gebruik maakt van dit project, ontvangt u een link om de lessen te bekijken en te downloaden.

Beschikbaarheid en aanmelden

Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65.

Bij voorkeur vier weken van te voren aanmelden.

Kosten

Het lespakket is gratis en sturen we graag naar je op. Entree Museum Klok & Peel: € 3,50