Heavy Metal, Hoor de Klokken luiden

Thema voor groep 7 en 8

De leerlingen oriënteren zich op de verspreiding van de beiaard over de wereld en onderzoeken de functie van de beiaard
Ze leren over de beiaard van Arlington, het cadeau van Nederland aan de VS na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En passant leren ze de verschillen kennen tussen de samenleving in de jaren 50 van de vorige eeuw en die van nu.
Ze voeren een onderzoek uit naar de functie van de beiaard in de huidige tijd. Na evaluatie van de resultaten reflecteren ze op de betekenis van dit bijzondere erfgoed voor deze tijd in relatie tot wat anderen hiervan vinden.
De geschiedenis passend bij klok en beiaard valt in de tijdvakken 9 (tijd van wereldoorlogen) en 10 (tijd van televisie en computer).
Via deze vier thema’s komt het onderwerp tot leven:
1. De periode na de WO II
2. De relatie van Nederland met de Verenigde Staten toen en hoe we nu terugkijken op dit cadeau [voorlopige tekst]
3.Beiaarden in de wereld
4.De beiaard als cultureel erfgoed.

Het is overigens ook mogelijk een deel van het thema te nemen

• Doelgroep: groep 7-8
• Inhoud: aan de hand van de geschiedenis van de herdenkingsbeiaard ‘The Netherlands Carillon” (het cadeau van Nederland aan de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog) wordt de beiaard als een uniek Nederlands erfgoed geïntroduceerd bij de kinderen. De kinderen worden actief aan het werk gezet.
• Leergebied: erfgoededucatie, taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
• Leerdoelen: het thema sluit aan bij kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• Locatie: school en mogelijkheid tot 1 les in Museum Klok & Peel (zie ).
• Duur: een à vier weken naar keuze op school.
• Materiaal: als je gebruik maakt van dit project, ontvang je een link om de lessen te gebruiken en te downloaden.
• Kosten: het lesmateriaal is gratis.

Excursie:
Bij het project past een bezoek aan Museum Klok & Peel in Asten. Ook kun je zelf een bezoek organiseren aan een toren met beiaard in de eigen omgeving.
Voor het bezoek aan Museum Klok & Peel geldt:
• Excursieduur: 1 uur – 1,5 uur
• Begeleiding: museummedewerker en eigen leerkracht
• Beschikbaarheid en aanmelden: reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. Reserveer voor een bezoek liefst een maand van te voren. Maak in de e-mail melding dat het gaat om het schoolproject ‘Heavy Metal’ en vermeld de groep van de kinderen.
• Kosten: € 3,50 per leerling.

Bekijk eerst alle informatie

of vraag een verkenningscode aan