Wat is het je waard?’ groep 7-8

Beschikbaar voor elke Peelgemeente

Project

‘Wat is het je waard?’

Doelgroep

Groep 7-8

Leergebied

Erfgoed.

Locatie

Op school.

Duur

Drie lessen van 60 minuten.

Inhoud

Een moreel dilemma is een afweging tussen twee handelingsmogelijkheden, waarbij waarden met elkaar in het geding komen. Wie voor zo’n keuze staat, moet besluiten welke waarde in die situatie het zwaarst telt. Door te discussiëren over morele dilemma’s kan meer begrip ontstaan voor de verschillende afwegingen die mensen maken. Wie kennismaakt met andermans motieven, ontdekt alternatieven voor het eigen handelen.

Kerndoelen

  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale of nationale geschiedenis
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
  • De leerling toont in dialoog respect voor de mening van een ander over de waarde van erfgoed.
  • De leerling kan zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed vertalen in het zorgdragen voor het behoud van erfgoed.

Begeleiding

De eigen leerkracht behandelt dit project in de klas.

Beschikbaarheid en aanmelden

Alle PO scholen in de Peelgemeenten hebben het project ‘Wat is het je waard? ontvangen (schooljaar 2019-2020) tijdens de 75 jarige bevrijding van de Peel. De projecten zijn per gemeente aangepast, met lokale oorlogsverhalen.

Kosten

Het is digitaal (gratis) te krijgen via  info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. We raden ook een bezoek aan Museum Klok & Peel aan; entree € 3,50 per leerling.