Partners & Sponsoren

Museum Klok & Peel vervult haar maatschappelijke functie voor mensen, met mensen. Geldelijke bijdragen van overheden en instellingen zijn daarbij onmisbaar, evenals de inbreng van mankracht, kennis en geld van partners, sponsoren en vrienden. De ons steunende maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn niet alleen belangrijk door hun financiële bijdrage, maar ook om het brede draagvlak dat zij ons geven in onze samenleving

Wilt u een partner worden of Museum Klok & Peel sponsoren? Neem dan contact op met het museum via info@museumklokenpeel.nl of bel met het museum 0493-69185.